Lịch tiếp công dân tháng 6/2019
Thời gian: 27/05/2019 - 13:49
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2019.
Lịch tiếp công dân tháng 5/2019
Thời gian: 16/04/2019 - 10:25
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2019.
Lịch tiếp công dân tháng 04/2019
Thời gian: 19/03/2019 - 10:02
Lịch tiếp công dân tháng 3/2019
Thời gian: 19/02/2019 - 16:08
Lịch tiếp công dân tháng 02/2019
Thời gian: 22/01/2019 - 08:33
Lịch tiếp công dân tháng 01/2019
Thời gian: 20/12/2018 - 15:18
Lịch tiếp công dân tháng 11/2018
Thời gian: 19/10/2018 - 16:46
Lịch tiếp công dân tháng 10/2018
Thời gian: 21/09/2018 - 08:07
Lịch tiếp công dân tháng 9/2018
Thời gian: 22/08/2018 - 16:20
Lịch tiếp công dân tháng 8/2018
Thời gian: 20/07/2018 - 10:03
Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 8/2018.
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:


Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 315426
Khách trực tuyến : 4034
Thành viên trực tuyến : 12