Công khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Thời gian: 13/12/2019 - 10:54
Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/04/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Định hướng ...
Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019-2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian: 17/10/2019 - 09:51
Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019-2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
Thời gian: 17/10/2019 - 09:50
Kế hoạch thực hiệnNghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 18/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng năm 2019
Thời gian: 17/10/2019 - 09:48
Kế hoạch thực hiệnKế hoạch số 172/KH-UBND ngày 18/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng năm 2019
Kế hoạch làm việc với VNPT Hải Phòng về việc triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025
Thời gian: 17/10/2019 - 09:47
Kế hoạch làm việc với VNPT Hải Phòng về việc triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
Thời gian: 17/10/2019 - 09:46
Kế hoạch thực hiệnQuyết định số 897/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính ...
TIỂU SỬ LÃNH ĐẠO
Thời gian: 31/05/2019 - 16:04
TIỂU SỬ LÃNH ĐẠO
Sơ đồ bộ máy và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng
Thời gian: 31/05/2019 - 09:00
Sơ đồ bộ máy và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 26/04/2019 - 16:41
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của ...
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 26/04/2019 - 11:11
Chuyển trang    
Trang số:  1/6
Số bản ghi trên trang:


Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 315423
Khách trực tuyến : 314
Thành viên trực tuyến : 0