Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 26/04/2019 - 16:41
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của ...
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 26/04/2019 - 11:11
Quyết định ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 26/04/2019 - 10:38
Danh mục quy trình hệ thống QLCL TCVN 9001:2015
Thời gian: 20/07/2018 - 16:44
Quyết định ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 20/06/2018 - 17:17
Quy chế cung cấp thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng
Thời gian: 04/06/2018 - 15:13
Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng. Quy chế này quy định về ...
Quy trình và mẫu phiếu cung cấp thông tin theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian: 30/05/2018 - 08:24


Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 315430
Khách trực tuyến : 1549
Thành viên trực tuyến : 2