Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019-2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian: 17/10/2019 - 09:51
Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019-2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
Thời gian: 17/10/2019 - 09:50
Kế hoạch thực hiệnNghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 18/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng năm 2019
Thời gian: 17/10/2019 - 09:48
Kế hoạch thực hiệnKế hoạch số 172/KH-UBND ngày 18/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng năm 2019
Kế hoạch làm việc với VNPT Hải Phòng về việc triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025
Thời gian: 17/10/2019 - 09:47
Kế hoạch làm việc với VNPT Hải Phòng về việc triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
Thời gian: 17/10/2019 - 09:46
Kế hoạch thực hiệnQuyết định số 897/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính ...
Kế hoạch số 51/KH-STTTT ngày 22/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019
Thời gian: 22/03/2019 - 11:21
Kế hoạch số 51/KH-STTTT ngày 22/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiệncông tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 Xem chi tiết ...
Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 7/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố
Thời gian: 14/03/2019 - 08:00
Kế hoạch thực hiệnKế hoạch số 73/KH-UBND ngày 7/3/2019 của Ủy ban nhândân thành phố triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 4/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ...
Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 18/02/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố
Thời gian: 01/03/2019 - 11:16
Kế hoạch số 33/KH-STTTT ngày 01/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiệnKế hoạch số 51/KH-UBND ngày 18/02/2019 của Ủy ban nhân dân thành phốvề ...
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV
Thời gian: 01/03/2019 - 10:55
Kế hoạch số 34/KH-STTTT ngày 01/3/2019 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 17Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp ...
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố
Thời gian: 18/01/2019 - 11:06
Kế hoạch số 16/KH-STTTT ngày 18/01/2019 v/v thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:


Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 315430
Khách trực tuyến : 1139
Thành viên trực tuyến : 1