Công khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Thời gian: 13/12/2019 - 10:54
Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/04/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Định hướng ...
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý 1 năm 2019
Thời gian: 08/03/2019 - 16:13
Ngày 08/03/2019, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý 1 năm 2019, gửi Thanh tra thành phố theo quy định.
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Thời gian: 07/01/2019 - 15:58
Ngày 05/01/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-STTTT về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Kế hoạch thanh tra, kiếm tra năm 2019
Thời gian: 07/01/2019 - 13:20


Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 315430
Khách trực tuyến : 1294
Thành viên trực tuyến : 1