Công khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Thời gian: 13/12/2019 - 10:54
Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/04/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Định hướng ...
Kế hoạch thanh tra, kiếm tra năm 2019
Thời gian: 07/01/2019 - 13:20


Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 315432
Khách trực tuyến : 2386
Thành viên trực tuyến : 2