Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý 1 năm 2019
Thời gian: 08/03/2019 - 16:13
Ngày 08/03/2019, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý 1 năm 2019, gửi Thanh tra thành phố theo quy định.
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Thời gian: 07/01/2019 - 15:58
Ngày 05/01/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-STTTT về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019


Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 315430
Khách trực tuyến : 1305
Thành viên trực tuyến : 1