Thông báo về việc thực hiện ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông tại 02 tuỵến đường Quang Trung và Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng, thành phô Hải Phòng
Thời gian: 29/05/2019 - 08:24
Triển khai Kế hoạch sổ 85/KH-BCĐ ngày 15/3/2019 của Ban Chỉ đạo chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông về việc chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa ...
Đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi trên địa bàn thành phố
Thời gian: 22/04/2019 - 09:16
Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch số 85/KH-BCĐ ngày 15/3/2019 của Ban chỉ đạo chỉnh trang, ngầm ...
Kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019
Thời gian: 27/03/2019 - 14:58


Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 315432
Khách trực tuyến : 2516
Thành viên trực tuyến : 2