V/v đăng ký nhu cầu cấp chứng thư số chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước tham gia dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Kho bạc
Thời gian: 25/12/2019 - 14:46
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 7698/UBND-KSTTHC ngày 05/12/2019 về việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ thực hiện giao dịch điện tử với Kho bạc ...
Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019
Thời gian: 08/04/2019 - 16:09
Ngày 02/11/2018, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019.


Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 315423
Khách trực tuyến : 382
Thành viên trực tuyến : 0