Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019
Thời gian: 08/04/2019 - 16:09
Ngày 02/11/2018, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019.


Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 315423
Khách trực tuyến : 392
Thành viên trực tuyến : 0