Công văn về việc phối hợp tuyên truyền Giải Báo chí "Vì một Hải Phòng phát triển" lần thứ I với chủ đề "Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV"
Thời gian: 14/03/2019 - 15:08
Công văn về việc tham gia Giải Báo chí "Vì một Hải Phòng phát triển" lần thứ I với chủ đề "Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV"
Thời gian: 14/03/2019 - 15:07
Phát động Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” với chủ đề “Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị Quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV”
Thời gian: 07/03/2019 - 10:10
Sáng 07/03, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị phát động Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển”. Đây là Giải báo chí ...
Quyết định về việc tổ chức Giải Báo chí "Vì một Hải Phòng phát triển" lần thứ I với chủ đề "Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV"
Thời gian: 06/03/2019 - 12:04
Quyết định về việc thành lập Giải Báo chí "Vì một Hải Phòng phát triển"
Thời gian: 06/03/2019 - 12:03
Thể lệ Giải Báo chí "Vì một Hải Phòng phát triển" lần thứ I với chủ đề "Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV"
Thời gian: 06/03/2019 - 12:01














Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 315426
Khách trực tuyến : 4150
Thành viên trực tuyến : 12