Góp ý dự thảo Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về hoạt động, tổ chức sản xuất, phát sóng chuyên mục “Dân hỏi – Giám đốc Sở trả lời”
Thời gian: 13/09/2019 - 09:24
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo Quyết định của UBND thành phố về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về hoạt động, tổ chức sản xuất, phát sóng chuyên mục ...
Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Quyết định quy định giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Thời gian bắt đầu lấy kiến: 29/08/2019 - Thời gian kết thúc lấy ý kiến: 29/09/2019)
Thời gian: 29/08/2019 - 10:53
Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Quyết định quy định giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải ...


Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 315423
Khách trực tuyến : 14484
Thành viên trực tuyến : 21