Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 321737
Khách trực tuyến : 4906
Thành viên trực tuyến : 2
 
Quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2016
Thời gian: 19/05/2016 - 11:46
Ngày 12/05/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1797/QĐ-BCT (Quyết định 1797) quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng ...
Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Thời gian: 19/05/2016 - 11:33
Nghị Quyết 35 nêu rõ, mục tiêu đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, ...
Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh khí
Thời gian: 15/05/2016 - 11:39
Ngày 10/05/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BCT (Thông tư số 03) quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của ...
Tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công
Thời gian: 10/11/2015 - 09:26
Để triển khai thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng ...
Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến 2020, định hướng đến năm 2030
Thời gian: 30/07/2015 - 14:38
Theo đó, phát triển các trung tâm logistics trở thành các trung tâm dịch vụ nòng cốt trong lưu thông và phân phối hàng hóa, phục vụ đắc lực cho sản ...
Giải quyết kiến nghị về thuế GTGT đối với gạo, phân bón, thức ăn chăn nuôi
Thời gian: 30/06/2015 - 10:51
Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất của doanh nghiệp và người dân, cuối năm 2014, Chính phủ đã trình và được Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của ...
Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
Thời gian: 18/04/2014 - 16:19
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 12/2014/TT-NHNN ngày 31/3/2014 Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, ...
Về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
Thời gian: 02/08/2013 - 10:28
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 48/2013/QĐ-TTg về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Thời gian: 12/07/2013 - 10:25
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2013/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.
Thời gian: 10/07/2013 - 16:47
Bộ Tài chính vừa ra thông tư số 87/2013/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.
Chuyển trang    
Trang số:  1/13
Số bản ghi trên trang: