Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 3903
Thành viên trực tuyến : 12
 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Thời gian: 05/10/2018 - 16:40
Phòng Y tế huyện
Thời gian: 05/10/2018 - 16:36
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Thời gian: 05/10/2018 - 16:22
Phòng Nội vụ huyện
Thời gian: 05/10/2018 - 16:21
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Thời gian: 05/10/2018 - 16:14
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Thời gian: 05/10/2018 - 16:06
Phòng Tư pháp huyện
Thời gian: 05/10/2018 - 15:55
Thanh tra huyện
Thời gian: 05/10/2018 - 15:50
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Thời gian: 05/10/2018 - 15:40
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
Thời gian: 05/10/2018 - 15:35
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tin mới
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện
Lịch công tác HU - HĐND - UBND huyện An Dương tuần 3 (từ 13/01/2020 đến 19/01/2020)
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2020 năm 2020
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX (Nhiệm kỳ 2016-2021)
Lịch công tác HU- HĐND - UBND huyện An Dương tuần 2 (từ 06/01/2020 đến 12/01/2020)
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lịch công tác HU - HĐND - UBND huyện An Dương tuần 53 (từ 30/12/2019 đến 05/01/2020)
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông
Kế hoạch thực hiện công tác xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định năm 2020 trên địa bàn huyện An Dương
Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức dân số - kế hoạch hóa gia đình xã, thị trấn năm 2019
Lịch công tác HU - HĐND - UBND huyện An Dương tuần 52 (từ 23/12/2019 đến 29/12/2019)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại thường kỳ giữa Ủy ban nhân dân huyện với doanh nghiệp trên địa bàn huyện
Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện An Dương khóa 19
Công văn về việc triển khai cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"