Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 1502
Thành viên trực tuyến : 2
 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Thời gian: 05/10/2018 - 16:40
Phòng Y tế huyện
Thời gian: 05/10/2018 - 16:36
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Thời gian: 05/10/2018 - 16:22
Phòng Nội vụ huyện
Thời gian: 05/10/2018 - 16:21
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Thời gian: 05/10/2018 - 16:14
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Thời gian: 05/10/2018 - 16:06
Phòng Tư pháp huyện
Thời gian: 05/10/2018 - 15:55
Thanh tra huyện
Thời gian: 05/10/2018 - 15:50
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Thời gian: 05/10/2018 - 15:40
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
Thời gian: 05/10/2018 - 15:35
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tin mới
Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thị trấn thuộc huyện An Dương năm 2019
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN tuần 33 (từ 12/08/2019 đến 18/08/2019)
Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thị trấn thuộc huyện An Dương năm 2019
Thông tin về việc sập giàn giáo khi đổ bê tông xây dựng công trình cây xăng của Công ty Cổ phần thương mại Minh Tân tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 05/08/2019 ĐẾN 11/08/2019 - HU-UBND-UBMTTQVN
Huyện An Dương chủ động ứng phó với cơn bão số 3
Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề 'Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện và Kế hoạch đầu tư công năm 2018, năm 2019"
Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019-2020 trên địa bàn huyện An Dương
LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (từ 29/07/2019 đến 04/08/2019)
Huyện An Dương: Nhiều việc làm thiết thực chăm lo gia đình chính sách trong dịp 27-7
Huyện An Dương chăm lo các gia đình chính sách
Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Mầm non, Trung học cơ sở huyện An Dương năm 2019
Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2020
Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 huyện An Dương (lần 3)