Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 928
Thành viên trực tuyến : 0
 
Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện An Dương trong thời gian tới
Thời gian: 26/06/2008 - 15:13
Huyện tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tạo điều kiện thu hút các dự án vào đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã ...