Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 1525
Thành viên trực tuyến : 2
 
Quy trình kiểm soát đầu ra không phù hợp và hành động khắc phục
Thời gian: 11/06/2019 - 11:09
Quy trình kiểm soát đầu ra không phù hợp và hành động khắc phục
Quy trình nhận diện và xem xét bối cảnh tổ chức
Thời gian: 11/06/2019 - 11:08
Quy trình nhận diện và xem xét bối cảnh tổ chức
Quy trình nhận diện, giải quyết rủi ro và cơ hội
Thời gian: 11/06/2019 - 11:07
Quy trình nhận diện, giải quyết rủi ro và cơ hội
Quy trình kiểm soát tài liệu
Thời gian: 11/06/2019 - 11:07
Quy trình kiểm soát tài liệu
Quy trình kiểm soát hồ sơ
Thời gian: 11/06/2019 - 11:06
Quy trình kiểm soát hồ sơ
Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng
Thời gian: 11/06/2019 - 11:05
Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng
Quy trình xem xét của lãnh đạo
Thời gian: 11/06/2019 - 11:04
Quy trình xem xét của lãnh đạo
Quy trình giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa
Thời gian: 11/06/2019 - 11:03
Quy trình giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa
Quy trình giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ
Thời gian: 11/06/2019 - 11:02
Quy trình giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ
Bản công bố Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện An Dương phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính thuộc huyện
Thời gian: 11/06/2019 - 10:56
Bản công bố Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện An Dương phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tin mới
Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thị trấn thuộc huyện An Dương năm 2019
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN tuần 33 (từ 12/08/2019 đến 18/08/2019)
Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thị trấn thuộc huyện An Dương năm 2019
Thông tin về việc sập giàn giáo khi đổ bê tông xây dựng công trình cây xăng của Công ty Cổ phần thương mại Minh Tân tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 05/08/2019 ĐẾN 11/08/2019 - HU-UBND-UBMTTQVN
Huyện An Dương chủ động ứng phó với cơn bão số 3
Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề 'Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện và Kế hoạch đầu tư công năm 2018, năm 2019"
Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019-2020 trên địa bàn huyện An Dương
LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (từ 29/07/2019 đến 04/08/2019)
Huyện An Dương: Nhiều việc làm thiết thực chăm lo gia đình chính sách trong dịp 27-7
Huyện An Dương chăm lo các gia đình chính sách
Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Mầm non, Trung học cơ sở huyện An Dương năm 2019
Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2020
Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 huyện An Dương (lần 3)