Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 4949
Thành viên trực tuyến : 2
 
Quy trình kiểm soát đầu ra không phù hợp và hành động khắc phục
Thời gian: 11/06/2019 - 11:09
Quy trình kiểm soát đầu ra không phù hợp và hành động khắc phục
Quy trình nhận diện và xem xét bối cảnh tổ chức
Thời gian: 11/06/2019 - 11:08
Quy trình nhận diện và xem xét bối cảnh tổ chức
Quy trình nhận diện, giải quyết rủi ro và cơ hội
Thời gian: 11/06/2019 - 11:07
Quy trình nhận diện, giải quyết rủi ro và cơ hội
Quy trình kiểm soát tài liệu
Thời gian: 11/06/2019 - 11:07
Quy trình kiểm soát tài liệu
Quy trình kiểm soát hồ sơ
Thời gian: 11/06/2019 - 11:06
Quy trình kiểm soát hồ sơ
Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng
Thời gian: 11/06/2019 - 11:05
Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng
Quy trình xem xét của lãnh đạo
Thời gian: 11/06/2019 - 11:04
Quy trình xem xét của lãnh đạo
Quy trình giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa
Thời gian: 11/06/2019 - 11:03
Quy trình giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa
Quy trình giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ
Thời gian: 11/06/2019 - 11:02
Quy trình giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ
Bản công bố Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện An Dương phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính thuộc huyện
Thời gian: 11/06/2019 - 10:56
Bản công bố Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện An Dương phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tin mới
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xã, thị trấn năm 2019
Thông báo về việc tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019
Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể của thành phố Hải Phòng năm 2019
Kế hoạch Thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể của thành phố năm 2019
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN Tuần 42 (từ 14/10/2019 đến 20/10/2019)
Thông báo Danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xã, thị trấn năm 2019
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bậc Mầm non, Trung học cơ sở năm 2019
Huyện ủy An Dương tọa đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Những vấn đề đặt ra”
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN tuần 41 (từ 07/10/2019 đến 13/10/2019)
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Mầm non, Trung học cơ sở huyện An Dương năm 2019
Công văn về việc triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2979/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố
Công văn về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp góp phần nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1)