Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 4645
Thành viên trực tuyến : 9
 
Quy trình kiểm soát đầu ra không phù hợp và hành động khắc phục
Thời gian: 11/06/2019 - 11:09
Quy trình kiểm soát đầu ra không phù hợp và hành động khắc phục
Quy trình nhận diện và xem xét bối cảnh tổ chức
Thời gian: 11/06/2019 - 11:08
Quy trình nhận diện và xem xét bối cảnh tổ chức
Quy trình nhận diện, giải quyết rủi ro và cơ hội
Thời gian: 11/06/2019 - 11:07
Quy trình nhận diện, giải quyết rủi ro và cơ hội
Quy trình kiểm soát tài liệu
Thời gian: 11/06/2019 - 11:07
Quy trình kiểm soát tài liệu
Quy trình kiểm soát hồ sơ
Thời gian: 11/06/2019 - 11:06
Quy trình kiểm soát hồ sơ
Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng
Thời gian: 11/06/2019 - 11:05
Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng
Quy trình xem xét của lãnh đạo
Thời gian: 11/06/2019 - 11:04
Quy trình xem xét của lãnh đạo
Quy trình giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa
Thời gian: 11/06/2019 - 11:03
Quy trình giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa
Quy trình giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ
Thời gian: 11/06/2019 - 11:02
Quy trình giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ
Bản công bố Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện An Dương phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính thuộc huyện
Thời gian: 11/06/2019 - 10:56
Bản công bố Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện An Dương phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tin mới
Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2020
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN tuần 49 (từ 02/12/2019 đến 08/12/2019)
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN Tuần 48 (từ 25/11/2019 đến 01/12/2019)
Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bậc Tiểu học năm 2019
Tài liệu phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân
Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn huyện An Dương
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN Tuần 47 (từ 18/11/2019 đến 24/11/2019)
Tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa 19
Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo về việc giải quyết kiến nghị cụ thể của cử tri tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX
Thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND huyện An Dương khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Tiểu học, huyện An Dương năm 2019
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Tiểu học, huyện An Dương năm 2019
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN tuần 46 (từ 11/11/2019 đến 17/11/2019)