Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 1025
Thành viên trực tuyến : 0
 
Quy trình kiểm soát đầu ra không phù hợp và hành động khắc phục
Thời gian: 11/06/2019 - 11:09
Quy trình kiểm soát đầu ra không phù hợp và hành động khắc phục
Quy trình nhận diện và xem xét bối cảnh tổ chức
Thời gian: 11/06/2019 - 11:08
Quy trình nhận diện và xem xét bối cảnh tổ chức
Quy trình nhận diện, giải quyết rủi ro và cơ hội
Thời gian: 11/06/2019 - 11:07
Quy trình nhận diện, giải quyết rủi ro và cơ hội
Quy trình kiểm soát tài liệu
Thời gian: 11/06/2019 - 11:07
Quy trình kiểm soát tài liệu
Quy trình kiểm soát hồ sơ
Thời gian: 11/06/2019 - 11:06
Quy trình kiểm soát hồ sơ
Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng
Thời gian: 11/06/2019 - 11:05
Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng
Quy trình xem xét của lãnh đạo
Thời gian: 11/06/2019 - 11:04
Quy trình xem xét của lãnh đạo
Quy trình giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa
Thời gian: 11/06/2019 - 11:03
Quy trình giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa
Quy trình giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ
Thời gian: 11/06/2019 - 11:02
Quy trình giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ
Bản công bố Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện An Dương phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính thuộc huyện
Thời gian: 11/06/2019 - 10:56
Bản công bố Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện An Dương phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: