Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 4798
Thành viên trực tuyến : 8
 
Công khai thủ tục hành chính
Thời gian: 04/07/2018 - 14:31
Bộ thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Thời gian: 29/06/2018 - 15:55
Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công bố danh mụcthủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu ...
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính
Thời gian: 28/06/2018 - 09:33
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Thời gian: 28/06/2018 - 09:27
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
Thời gian: 28/06/2018 - 09:21
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế
Thời gian: 28/06/2018 - 09:15
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Thời gian: 28/06/2018 - 09:07
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thời gian: 28/06/2018 - 08:54
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng
Thời gian: 28/06/2018 - 08:44
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ
Thời gian: 28/06/2018 - 08:31
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tin mới
Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2020
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN tuần 49 (từ 02/12/2019 đến 08/12/2019)
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN Tuần 48 (từ 25/11/2019 đến 01/12/2019)
Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bậc Tiểu học năm 2019
Tài liệu phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân
Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn huyện An Dương
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN Tuần 47 (từ 18/11/2019 đến 24/11/2019)
Tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa 19
Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo về việc giải quyết kiến nghị cụ thể của cử tri tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX
Thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND huyện An Dương khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Tiểu học, huyện An Dương năm 2019
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Tiểu học, huyện An Dương năm 2019
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN tuần 46 (từ 11/11/2019 đến 17/11/2019)