Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 1174
Thành viên trực tuyến : 0
 
Công khai thủ tục hành chính
Thời gian: 04/07/2018 - 14:31
Bộ thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Thời gian: 29/06/2018 - 15:55
Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công bố danh mụcthủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu ...
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính
Thời gian: 28/06/2018 - 09:33
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Thời gian: 28/06/2018 - 09:27
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
Thời gian: 28/06/2018 - 09:21
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế
Thời gian: 28/06/2018 - 09:15
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Thời gian: 28/06/2018 - 09:07
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thời gian: 28/06/2018 - 08:54
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng
Thời gian: 28/06/2018 - 08:44
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ
Thời gian: 28/06/2018 - 08:31
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: