Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 5604
Thành viên trực tuyến : 2
 
Công khai thủ tục hành chính
Thời gian: 04/07/2018 - 14:31
Bộ thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Thời gian: 29/06/2018 - 15:55
Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công bố danh mụcthủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu ...
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính
Thời gian: 28/06/2018 - 09:33
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Thời gian: 28/06/2018 - 09:27
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
Thời gian: 28/06/2018 - 09:21
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế
Thời gian: 28/06/2018 - 09:15
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Thời gian: 28/06/2018 - 09:07
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thời gian: 28/06/2018 - 08:54
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng
Thời gian: 28/06/2018 - 08:44
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ
Thời gian: 28/06/2018 - 08:31
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tin mới
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xã, thị trấn năm 2019
Thông báo về việc tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019
Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể của thành phố Hải Phòng năm 2019
Kế hoạch Thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể của thành phố năm 2019
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN Tuần 42 (từ 14/10/2019 đến 20/10/2019)
Thông báo Danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xã, thị trấn năm 2019
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bậc Mầm non, Trung học cơ sở năm 2019
Huyện ủy An Dương tọa đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Những vấn đề đặt ra”
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN tuần 41 (từ 07/10/2019 đến 13/10/2019)
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Mầm non, Trung học cơ sở huyện An Dương năm 2019
Công văn về việc triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2979/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố
Công văn về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp góp phần nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1)