Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 2782
Thành viên trực tuyến : 15
 
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện
Thời gian: 13/08/2018 - 10:11
Phòng Văn hóa- Thông tin
Thời gian: 04/12/2013 - 09:34
Phòng Y tế
Thời gian: 08/05/2012 - 09:33
Văn phòng HĐND&UBND huyện
Thời gian: 14/06/2010 - 09:25
Phòng Nội vụ
Thời gian: 28/11/2008 - 19:21
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Thời gian: 28/11/2008 - 19:14
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
Thời gian: 28/11/2008 - 19:00
Phòng Lao động thương binh và xã hội
Thời gian: 28/11/2008 - 18:55
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thời gian: 28/11/2008 - 18:38
Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thời gian: 28/11/2008 - 18:16
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Tin mới
Hội Khuyến học xã Đặng Cương: CHẮP CÁNH KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI
Huyện An Dương bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa 73
Lãnh đạo huyện An Dương thăm và tặng quà Tết Trung thu
Huyện An Dương xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý 4
Thông báo số 559/TB-UBND ngày 14/9/2018 thông báo Đoàn kiểm tra của lãnh đạo huyện chỉ đạo công tác phòng chống và khắc phục hậu quả siêu bão Mangkhut
Công văn số 958/UBND-VP ngày 14/9/2018 về việc triển khai công tác ứng phó siêu bão Mangkhut và chống dịch bệnh trên lúa, gia súc, gia cầm
Xã Đặng Cương tặng xe đạp, trao học bổng cho học sinh nghèo
Khởi công Dự án LS Dream School tại Trường tiểu học Bắc Sơn
Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ : Về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018 của Chính phủ : Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng thán
Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ : Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
Xã Đặng Cương đẩy nhanh GPMB phục vụ Dự án Phát triển Giao thông đô thị Hải Phòng
Huyện An Dương: 10 năm hiến hơn 4.000 đơn vị máu