Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 5016
Thành viên trực tuyến : 18
 
Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục Mầm non năm 2017
Thời gian: 18/06/2018 - 17:19
Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục bậc tiểu học năm 2017
Thời gian: 18/06/2018 - 17:17
Thông báo về việc nộp bản xác nhận quá trình tham gia đóng bảo hiểm đối với các thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục Mầm non, tiểu học năm 2017
Thời gian: 18/06/2018 - 17:11
Thông báo số 283/TB-UBND ngày 29/5/2018 của UBND huyện An Dương về điểm xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục bậc Mầm non, bậc tiểu học năm 2017
Thời gian: 30/05/2018 - 16:50
Ủy ban nhân dân huyện An Dương thông báo kết quả điểm xét tuyển của các thí sinh đủ điều kiện và đã tham gia kiểm tra, sát hạch trên Cổng thông tin điện tử ...
Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 28/5/2018 của UBND huyện về thực hiện Đề án tái cơ cấy ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái bền vững huyện An Dương giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030
Thời gian: 29/05/2018 - 09:50
Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá ...
Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày 18/5/2018 của UBND huyện An Dương về việc điều chỉnh thông tin phòng sát hạch thực hành
Thời gian: 18/05/2018 - 15:59
Ngày 04/5/2018, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Mầm non, Tiểu học năm 2017 huyện An Dương đã thực hiện phát 115 thẻ tham dự phỏng vấn, sát hạch cho thí sinh tham dự kiểm tra, ...
Thông báo những thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo mầm non, tiểu học huyện năm 2017
Thời gian: 03/05/2018 - 14:44
Thông báo những thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo mầm non, tiểu học huyện năm 2017
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục Mầm non, tiểu học năm 2017
Thời gian: 03/05/2018 - 14:42
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục Mầm non, tiểu học năm 2017
Báo cáo số 71/BC-UBND ngày 283/2018 về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018
Thời gian: 30/03/2018 - 10:02
Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 27/02/2018 của UBND huyện về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện
Thời gian: 28/02/2018 - 14:36
Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 15/01/2018 của UBND thành phố về kiểm soát thủtục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; UBND huyện xây dựngKế hoạch ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/14
Số bản ghi trên trang:

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Tin mới
Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện An Dương khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021
Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân huyện An Dương phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động thực hiện chức năng Quản lý nhà nước và Giải quyết thủ tục hành chính thuộc huyện
Thành lập Chi bộ Cty TNHH vận tải Tiến Mạnh
Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân
Công khai thủ tục hành chính
Bộ thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Danh sách cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin tại các phòng chuyện môn và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện An Dương
Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng