Số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn huyện An Lão
Thời gian: 05/04/2019 - 15:32
UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn huyện. Việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ...
Dịch vụ bưu chính công ích
Thời gian: 20/10/2017 - 08:27
Dịch vụ bưu chính công ích
Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu việc chứng thực di chúc; không chứng thực di chúc thông qua người khác.
Thời gian: 11/12/2008 - 11:05
Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản
Thời gian: 11/12/2008 - 11:04
Chứng thực văn bản khai nhận di sản
Thời gian: 11/12/2008 - 11:03
Chứng thực hợp đồng uỷ quyền, giấy uỷ quyền
Thời gian: 11/12/2008 - 11:02
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản theo thẩm quyền địa hạt; Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng
Thời gian: 11/12/2008 - 11:02
Chứng thực chữ ký của công dân Việt Nam trong các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch dân sự ở trong nước
Thời gian: 11/12/2008 - 11:01
Chứng thực bản sao giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài
Thời gian: 11/12/2008 - 11:00
Thủ tục cấp phép kinh doanh hộ cá thể
Thời gian: 11/12/2008 - 10:59
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:
 
 
 
 
 
 
 
Tin mới
Tăng cường tuyên truyền các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Phê duyệt kết quả trúng tuyển, không trúng tuyển viên chức Trung tâm Dân Số - KHHGĐ, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và GDYX huyện năm 2019
Hải Phòng triển khai bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
TRẠM KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRUNG TRANG Nâng cao năng lực quản lý vận hành điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh
V/v công bố, công khai các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn huyện
Phê duyệt kết quả trúng tuyển, không trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2019
Phát hiện và xử lý kịp thời cháy rừng thuộc khu vực đồi 74
Biểu dương khen thưởng gương người tốt việc tốt của huyện An Lão.
Bắt gọn 2 tên cướp liên tỉnh
Làm giàu từ nuôi rắn
Huyện An Lão triển khai kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -2021
Huyện tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2019
Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng
Làng văn hóa Câu Thượng xã Quang Hưng tổ chức ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân
Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo bậc Tiểu học.