Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Thời gian: 09/09/2019 - 14:15
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Lựa chọn tổ chức đấu giá 12 lô đất và 67 lô đất tại các xã, thị trấn: Trường Sơn, Chiến Thắng, Thái Sơn, Tân Dân, An Thọ, An Thái, huyện An Lão
Thời gian: 28/08/2019 - 10:48
Lựa chọn tổ chức đấu giá 12 lô đất và 67 lô đất tại các xã, thị trấn: Trường Sơn, Chiến Thắng, Thái Sơn, Tân Dân, An Thọ, An Thái, huyện An Lão
Lựa chọn tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất (Thay thế Thông báo 27/TB-TTPTQĐ)
Thời gian: 27/08/2019 - 09:57
Lựa chọn tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất (Thay thế Thông báo 27/TB-TTPTQĐ)
Lựa chọn tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất
Thời gian: 26/08/2019 - 08:43
Lựa chọn tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất
Đấu giá QSD đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất tại các xã, thị trấn: An Thái, Chiến Thắng, An Thọ, Tân Dân, Thái Sơn, Trường Thành, thị trấn Trường Sơn
Thời gian: 22/03/2019 - 14:41
Đấu giá QSD đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất tại các xã, thị trấn: An Thái, Chiến Thắng, An Thọ, Tân Dân, Thái Sơn, Trường Thành, thị trấn Trường Sơn
Quyết định Công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất tại các xã Tân Viên, An Thọ, Quang Trung và An Thái, huyện An Lão
Thời gian: 09/11/2018 - 11:11
Công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất tại các xã Tân Viên, An Thọ, Quang Trung và An Thái, huyện An Lão
Quyết định Công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất tại khu Ngã 3 An Tràng, thị trấn Trường Sơn
Thời gian: 02/08/2018 - 11:07
Công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất tại khu Ngã 3 An Tràng, thị trấn Trường Sơn
Quyết định Công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất tại khu Ngã 3 An Tràng, thị trấn Trường Sơn
Thời gian: 26/05/2018 - 11:06
Công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất tại khu Ngã 3 An Tràng, thị trấn Trường Sơn
Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp thực hiện dự án đấu giá QSD đất ở trên địa bàn xã Chiến Thắng
Thời gian: 24/05/2018 - 13:46
Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp thực hiện dự án đấu giá QSD đất ở trên địa bàn xã Chiến Thắng
Quyết định Công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất tại khu Ngã 3 An Tràng, thị trấn Trường Sơn
Thời gian: 28/03/2018 - 11:03
Công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất tại khu Ngã 3 An Tràng, thị trấn Trường Sơn
 
 
 
 
 
 
 
Tin mới
Tăng cường tuyên truyền các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Phê duyệt kết quả trúng tuyển, không trúng tuyển viên chức Trung tâm Dân Số - KHHGĐ, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và GDYX huyện năm 2019
Hải Phòng triển khai bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
TRẠM KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRUNG TRANG Nâng cao năng lực quản lý vận hành điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh
V/v công bố, công khai các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn huyện
Phê duyệt kết quả trúng tuyển, không trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2019
Phát hiện và xử lý kịp thời cháy rừng thuộc khu vực đồi 74
Biểu dương khen thưởng gương người tốt việc tốt của huyện An Lão.
Bắt gọn 2 tên cướp liên tỉnh
Làm giàu từ nuôi rắn
Huyện An Lão triển khai kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -2021
Huyện tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2019
Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng
Làng văn hóa Câu Thượng xã Quang Hưng tổ chức ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân
Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo bậc Tiểu học.