Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 113040
Khách trực tuyến : 17216
Thành viên trực tuyến : 23
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Báo cáo về việc hỗ trợ Ban Trị sự Phật giáo huyện Cát Hải vệ sinh môi trường trước, trong và sau khi tổ chức Lễ Vu lan năm 2019
Thời gian: 26/08/2019 - 16:39
Báo cáo về việc hỗ trợ Ban Trị sự Phật giáo huyện Cát Hải vệ sinh môi trường trước, trong và sau khi tổ chức Lễ Vu lan năm 2019
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
Thời gian: 01/08/2019 - 09:15
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
Luật Tố cáo
Thời gian: 01/08/2019 - 08:19
Luật Tố cáo
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách của huyện Cát Hải năm 2018
Thời gian: 24/07/2019 - 15:26
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách của huyện Cát Hải năm 2018
Tình hình áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động quản lý của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cát Hải
Thời gian: 28/06/2019 - 11:11
Tình hình áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động quản lý của UBND các xã, thị trấn trên ...
Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO: 2015
Thời gian: 28/06/2019 - 10:39
Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO: 2015
Tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 tại UBND huyện Cát Hải năm 2019
Thời gian: 28/06/2019 - 10:03
Tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 tại UBND huyện Cát Hải năm 2019
Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO: 2015
Thời gian: 28/06/2019 - 09:54
Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO: 2015
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 cuat Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ
Thời gian: 28/06/2019 - 09:35
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 cuat Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ
Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cát Hải
Thời gian: 26/06/2019 - 09:53
Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cát Hải
Chuyển trang    
Trang số:  1/10
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
BCH Đảng bộ huyện họp đánh giá tình hình 9 tháng
Tình hình thực hiện chủ đề năm 2019 của huyện đáp ứng yêu cầu tiến độ, có nhiều chuyển biến tích cực
UBND huyện Cát Hải tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng năm 2019
Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa X (nhiệm kỳ 2016-2021)
Tuyển dụng viên chức làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại xã, thị trấn thuộc huyện Cát Hải
Về Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện Cát Hải khóa X (nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo về Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) Hội dồng nhân dân huyện Cát Hải khóa X (nhiệm kỳ 2016-2021)
Huyện ủy Cát Hải tổ chức hội nghị 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hơn 7 nghìn giáo viên và học sinh tưng bừng ngày khai giảng
Công điện về việc phòng, chống ATNĐ gần bờ và ATNĐ trên biển ĐôngCÔNG
Cát Hải quan tâm xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Tuyên truyền bảo vệ động vật doang dã
Cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới ở xã đảo Việt Hải
Huyện đảo Cát Hải thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Huyện Cát Hải tổ chức tuyên truyền, triển khai Luật tố cáo năm 2018