Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 111251
Khách trực tuyến : 301
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Quyết định số 3392/QĐ-CT ngày 11/12/2017 của UBND thành phố về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 18/12/2017 - 10:07
Quyết định số 3392/QĐ-CT ngày 11/12/2017 của UBND thành phố về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao trên địa bàn ...
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (276 thủ tục) và UBND cấp xã (107 thủ tục) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 28/09/2017 - 08:55
Danh mục thủ tục hành chính cấp xã
Thời gian: 28/10/2011 - 13:52
Lĩnh vực Y tế
Thời gian: 27/10/2011 - 15:27
Lĩnh vực Văn hóa Thông tin - Thể thao và Du lịch
Thời gian: 27/10/2011 - 15:25
Lĩnh vực Tư pháp
Thời gian: 27/10/2011 - 15:22
Lĩnh vực Thanh tra
Thời gian: 27/10/2011 - 15:20
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Thời gian: 27/10/2011 - 15:19
Các lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch - Đầu tư
Thời gian: 27/10/2011 - 15:10
Thủ tục hành chính thuộc phòng Nội Vụ
Thời gian: 27/10/2011 - 15:06
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: