Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 80926
Khách trực tuyến : 600
Thành viên trực tuyến : 1
 
Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện
Thời gian: 09/12/2008 - 16:59
Theo Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ)
Chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc
Thời gian: 09/12/2008 - 16:53
Căn cứ theo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế của các phòng chuyên môn (Ban hành kèm theo Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của Uỷ ban nhân dân huyện)Tin mới
Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ triển khai đề tài nghiên cứu nhân giống san hô bằng phương pháp mới
Huyện Bạch Long Vĩ tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới năm 2019
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019
Thông báo danh sách những người đủ điều kiện và tiêu chuẩn vào vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo danh sách những người đủ điệu kiện dự tuyển viên chức năm 2018
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Bào Ngư Bạch Long Vĩ: Hiện trạng và tiềm năng
Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Huyện Bạch Long Vĩ tổ chức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ
Huyện ủy Bạch Long Vĩ triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Long Vĩ lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022
UBND Thành phố ra quyết định phê duyệt đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo ốc đụn cái tại Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ
Đoàn Công tác Bộ Công an và Thành đoàn Hải Phòng ra thăm và làm việc tại đảo