Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 180975
Khách trực tuyến : 1102
Thành viên trực tuyến : 4
 
Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Kiến Thụy
Thời gian: 22/02/2019 - 13:58
Để chủ động ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Xâm nhập gây thiệt hại cho sản xuất chăn nuôi trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các ...
Công điện phòng, chống bão số 6
Thời gian: 17/09/2018 - 08:17
Ngày 16/9/2018 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện ban hành Công điện số 11 về việc phòng, chống bão số 6.
Công điện phòng chống cơn bão số 5
Thời gian: 14/09/2018 - 15:53
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 10 về việc phòng chống cơn bão số 5.
Công điện về việc phòng, chống cơn bão số 3
Thời gian: 18/08/2016 - 10:57
Công điện về việc phòng, chống áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Thời gian: 18/08/2016 - 08:15
Công điện về phòng chống cơn bão số 2
Thời gian: 03/08/2016 - 11:07
Công điện khẩn về phòng chống cơn bão số 1
Thời gian: 27/07/2016 - 13:14
Công điện về phòng chống cơn bão số 1
Thời gian: 27/07/2016 - 13:11
Chỉ thị về việc tổ chức, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV
Thời gian: 13/07/2016 - 15:16
Công điện khẩncủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy về công tác tìm kiếm cứu nạn
Thời gian: 19/06/2016 - 17:05
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: