Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 180975
Khách trực tuyến : 49
Thành viên trực tuyến : 1
 
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021
Thời gian: 02/01/2019 - 15:14
Ngày 28/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện ban hành Thông báo số 126/TB-HĐND về kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021.
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chủ tịch HĐND huyện Kiến Thụy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Thời gian: 28/09/2018 - 10:26
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo chức danh, chữ ký của ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021.
Kế hoạch giám sát về thực hiện lập, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; công tác quản lý đất thuộc quỹ đất công ích, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn huyện
Thời gian: 06/09/2018 - 10:49
Ngày 4/9/2018 HĐND huyện ban hành Kế hoạch số 195/KH-HĐND về giám sát về thực hiện lập, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; công ...
Thông báo về quyết định triệu tập kỳ họp thứ Tám (bất thường) HĐND huyện khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021)
Thời gian: 06/09/2018 - 09:47
Ngày 4/9/2018 Hội đồng nhân dân huyện ban hành Thông báo số 108/TB-HĐND về quyết định triệu tập kỳ họp thứ Tám (bất thường) HĐND huyện khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021).
Quyết định triệu tập kỳ họp thứ Tám (bất thường) HĐND huyện khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021)
Thời gian: 06/09/2018 - 09:40
Ngày 4/9/2018 Hội đồng nhân dân huyện ban hành Quyết định số 55/QĐ-HĐND về việc quyết định triệu tập kỳ họp thứ Tám (bất thường) HĐND huyện khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021).
Thông báo về việc tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tư Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021
Thời gian: 08/08/2017 - 14:47
Báo cáo số 15 tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2017
Thời gian: 12/06/2017 - 15:10
Kế hoạch số 71 chuẩn bị kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021)
Thời gian: 12/06/2017 - 15:06
Thông báo về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV
Thời gian: 12/06/2017 - 15:03
Nghị quyết số 20 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017
Thời gian: 22/05/2017 - 16:06
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: