Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 180973
Khách trực tuyến : 3918
Thành viên trực tuyến : 2
 
Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Thời gian: 20/03/2019 - 22:34
Ngày 20/3/2019 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 45/TB-UBND về việc tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện năm 2019
Thời gian: 07/01/2019 - 19:01
Ngày 7/1/2019 Hội đồng nhân dân huyện ban hành Thông báo số 127/TB-HĐND về lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện Kiến Thụy năm 2019
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019
Thời gian: 04/01/2019 - 09:14
Thực hiện quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ...
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2018
Thời gian: 10/04/2018 - 15:30
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2018
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện năm 2018
Thời gian: 02/01/2018 - 16:00
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện năm 2018