Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 180975
Khách trực tuyến : 720
Thành viên trực tuyến : 4
 
Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019
Thời gian: 15/02/2019 - 15:42
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 23/1/2019 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019.
Quyết định ban hành Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 04/09/2018 - 17:07
Ngày 4/9/2018 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 2187/QĐ-UBND về việc han hành Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 04/09/2018 - 16:59
Ngày 4/9/2018 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 2188/QĐ-UBND về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy
Thời gian: 02/07/2018 - 16:11
Quyết định số 73 về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước huyện Kiến Thụy năm 2017
Thời gian: 17/05/2017 - 14:08
Quyết định số 01 về thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện Kiến Thụy
Thời gian: 17/05/2017 - 13:52
Quyết định thành lập các tổ công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn huyện Kiến Thụy
Thời gian: 10/04/2017 - 15:59
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn huyện Kiến Thụy
Thời gian: 10/04/2017 - 15:57
Quyết định về việc thành lập Tổ chuyên gia chấm, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm Khối Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Thụy năm học 2016-2017
Thời gian: 10/04/2017 - 15:43
Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập cổng thông tin điện tử huyện Kiến Thụy
Thời gian: 10/04/2017 - 15:41
Chuyển trang    
Trang số:  1/9
Số bản ghi trên trang: