Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 180974
Khách trực tuyến : 4037
Thành viên trực tuyến : 2
 
Kế hoạch tổ chức tết trồng cây xuân Kỷ Hợi trên địa bàn huyện năm 2019
Thời gian: 24/01/2019 - 11:41
Ngày 23/1/2019 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về tổ chức tết trồng cây xuân Kỷ Hợi trên địa bàn huyện năm 2019.
Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội, du lịch, thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Thời gian: 24/01/2019 - 11:37
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 23/1/2019 về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội, du lịch, thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ...
Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Kiến Thụy
Thời gian: 24/01/2019 - 11:12
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 23/1/2019 về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Kiến Thụy.
Kế hoạch tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện đón tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Thời gian: 24/01/2019 - 10:20
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 9/1/2019 về tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện đón tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Kiến Thụy năm 2019
Thời gian: 24/01/2019 - 10:14
Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Kiến Thụy năm 2019 ban hành Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 21/1/2019 về triển khai thực hiện phong trào ...
Kế hoạch triển khai "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí" trên địa bàn huyện Kiến Thụy
Thời gian: 21/01/2019 - 10:16
Ngày 5/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về việc triển khai "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, ...
Kế hoạch chuyển đổi vắc xin DPT-VGB-Hib (ComBE FIVE) trong tiêm chủng mở rộng trên địa bàn huyện
Thời gian: 21/01/2019 - 10:11
Ngày 15/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về chuyển đổi vắc xin DPT-VGB-Hib (ComBE FIVE) trong tiêm chủng mở rộng trên địa bàn huyện.
Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2018
Thời gian: 30/11/2018 - 17:14
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 27/11/2018 về việc tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2018.
Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021
Thời gian: 30/11/2018 - 17:10
Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 31/10/2018 về chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021
Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tạo đột phá trong nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch và hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trên địa bàn huyện
Thời gian: 28/06/2018 - 14:02
Chuyển trang    
Trang số:  1/16
Số bản ghi trên trang: