Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 180975
Khách trực tuyến : 69
Thành viên trực tuyến : 1
 
Thông báo triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn huyện
Thời gian: 15/02/2019 - 16:02
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 24/TB-UBND ngày 15/2/2019 về việc triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo nuôi trên địa ...
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo
Thời gian: 03/02/2019 - 09:23
Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy thông báo kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2017 với tổng số 88 người.
Thông báo phân công nhiệm vụ triển khai ra quân hưởng ứng công tác vệ sinh môi trường
Thời gian: 24/01/2019 - 10:02
Ngày 22/1/2019 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 08/TB-UBND về việc phân công nhiệm vụ triển khai ra quân hưởng ứng công tác vệ sinh môi trường.
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo
Thời gian: 15/01/2019 - 17:12
Ngày 15/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 07/TB-UBND về kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo.
Thông báo kết quả trúng tuyển công chức cấp xã năm 2018
Thời gian: 28/12/2018 - 10:07
Ngày 27/12/2018 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 1392/TB-UBND về thông báo kết quả trúng tuyển công chức cấp xã năm 2018.
Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung sát hạch viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo
Thời gian: 13/12/2018 - 15:50
Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kiến Thụy ban hành Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 12/12/2018 về thời gian, địa điểm, nội dung sát hạch viên chức ...
Thông báo danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; Thông báo kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2018
Thời gian: 10/12/2018 - 17:28
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 1374/TB-UBND ngày 10/12/2018 về danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia dự tuyển ...
Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2018
Thời gian: 31/10/2018 - 11:31
Ngày 29/10/2018 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 1288/TB-UBND về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2018.
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo
Thời gian: 26/09/2018 - 17:18
Ngày 26/9/2018 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 1189/TB-UBND về kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo và đào tạo. Theo đó, ...
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ngày 16/8/2018
Thời gian: 14/08/2018 - 15:16
Ngày 14/8/2018 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 996/TB-UBND về việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ngày 16/8/2018.
Chuyển trang    
Trang số:  1/10
Số bản ghi trên trang: