Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259507
Khách trực tuyến : 7733
Thành viên trực tuyến : 7
 
Thông báo về thời gian, các môn thi, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2018
Thời gian: 07/01/2019 - 11:34
Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng thông báo về thời gian, các môn thi và địa điểm tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2018
Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch viên chức giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2018
Thời gian: 27/12/2018 - 09:04
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018 thông báo danh sách phòng kiểm tra, sát hạch; thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch viên chức giáo viên mầm ...
Danh mục tài liệu ôn thi công chức xã: Phần kiến thức chung
Thời gian: 26/12/2018 - 10:33
Danh mục tài liệu ôn thi công chức cấp xã: Phần kiến thức chuyên ngành
Thời gian: 25/12/2018 - 11:31
Tài liệu ôn thi công chức cấp xã: Phần Tin học
Thời gian: 25/12/2018 - 11:30
Đảm bảo tiến độ, khánh thành các Dự án cải tạo, nâng cấp đường 25 và Dự án xây dựng nhà làm việc trụ sở HĐND và UBND huyện vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày quân và dân Tiên Lãng anh dũng phá càn thắng lợi (28/8/1953-28/8/2018)
Thời gian: 26/12/2017 - 14:38
Đảm bảo tiến độ, khánh thành các Dự án cải tạo, nâng cấp đường 25 và Dự án xây dựng nhà làm việc trụ sở HĐND và UBND huyện vào dịp kỷ niệm 65 năm ...
Thông báo số 25/TB-PTQĐ về việc đấu giá sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại 06 xã (đợt 01/2017)
Thời gian: 30/03/2017 - 08:16
Quyết định Về việc phê duyệt phương án giá khởi điểm, phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại 17 vị trí thuộc địa bàn 06 xã
Thời gian: 30/03/2017 - 08:10
Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng trong thời gian thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện
Thời gian: 22/01/2015 - 15:08
Ngày 20 tháng 01 năm 2015 Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện trong thời gian thực hiện thí điểm không tổ chức ...
Cơ cấu tổ chức UBND huyện Tiên Lãng
Thời gian: 17/12/2014 - 15:16
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: