Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259507
Khách trực tuyến : 8241
Thành viên trực tuyến : 8
 
Kết luận số 05/KL-UBND
Thời gian: 01/07/2016 - 13:33
Kết luận thanh tra về việc thanh tra dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai của lãnh đạo thôn Tự Tiên, xã Tiên Minh
Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND
Thời gian: 01/07/2016 - 13:29
Kết luận Thanh tra về một số nội dung thanh tra dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai của lãnh đạo thôn Tự Tiên, xã Tiên Minh
Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chung thị trấn Tiên Lãng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
Thời gian: 09/12/2014 - 14:20
di-2736-Qé-UBND.signed.pdf
Danh sách hộp thư điện tử của lãnh đạo, Thủ trưởng các phòng ban thuộc UBND huyện Tiên Lãng
Thời gian: 26/11/2008 - 10:00
Quy chế làm việc của UBND huyện
Thời gian: 21/11/2008 - 10:46