Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259507
Khách trực tuyến : 8379
Thành viên trực tuyến : 9
 
Xã Đông Hưng
Thời gian: 20/06/2008 - 15:51
Xã Đông Hưng được thành lập ngày 30 tháng 5 năm 1986. ĐẶC ĐIỂM VỊ TRÍ: - Phía Đông giáp xã Tiên Hưng - Phía Tây giáp đê bối lô 5, giáp xã Tây Hưng - Phía Bắc giáp đê Ngự Hàm - Phía Nam giáp sông Hoá Thái Bình
Xã Tiên Thanh
Thời gian: 20/06/2008 - 15:49
Xã Tiên Thanh - huyện Tiên Lãng - thành phố Hải Phòng thành lập tháng 4/1956. Tiên Thanh là một xã giàu truyền thống cách mạng, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong thời kỳ đổi mới.
Thị Trấn Tiên Lãng
Thời gian: 20/06/2008 - 15:47
Thị trấn Tiên Lãng được thành lập theo Quyết định số 33-HĐBT, ngày 14/02/1987 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) trên cơ sở là xã Minh Đức cũ.
Các xã, thị trấn trực thuộc huyện
Thời gian: 20/06/2008 - 15:46