Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259507
Khách trực tuyến : 8831
Thành viên trực tuyến : 12
 
Báo cáo 6 tháng đầu năm công tác Văn phòng
Thời gian: 29/10/2008 - 13:42
Trong 6 tháng qua, Văn phòng HĐND&UBND huyện đã có nhiều cố gắng, góp phần tích cực vào kết quả chung của chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội. Công tác Văn phòng của ...
DANH SÁCH CBCC VĂN PHÒNG UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
Thời gian: 24/10/2008 - 10:46