Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259507
Khách trực tuyến : 8350
Thành viên trực tuyến : 10
 
V/v đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ thành phố
Thời gian: 08/06/2015 - 16:06
Huyện Tiên Lãng tiếp tục chỉ đạo tăng cường cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử huyện
Thời gian: 04/05/2013 - 07:48
Để từng bước hoàn thiện nội dung và làm phong phú thêm thông tin trên Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Lãng, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nêu gương người ...
Giáo_trình_Microsoft_PowerPoint_2007
Thời gian: 23/03/2012 - 08:13
Giáo_trình_Microsoft_Excel_2007
Thời gian: 23/03/2012 - 08:11
Giáo_trình_Microsoft_word_2007
Thời gian: 23/03/2012 - 08:09
Cách diệt virut đơn giản
Thời gian: 15/09/2011 - 08:42
Cách diệt virut đơn giản
Huyện Tiên Lãng tổ chức hội thi ứng dụng công nghệ thông tin lần thứ nhất năm 2011
Thời gian: 02/07/2011 - 16:12
Thực hiện chương trình cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2011; nhằm từng bước xây dựng một chính quyền điện tử hiện đại từ thành phố đến các sở, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản ...