Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259507
Khách trực tuyến : 943
Thành viên trực tuyến : 0
 
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện
Thời gian: 05/12/2019 - 10:29
Căn cứ Văn bản số 4544/TB-BLĐTBXH ngày 25/10/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ Tết âm lịch năm 2020; Thông ...
Lịch công tác tuần 49 của UBND huyện
Thời gian: 03/12/2019 - 10:24
Lịch công tác tuần 49 của UBND huyện
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 huyện Tiên Lãng triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 để thực hiện việc kiểm tra, sát hạch
Thời gian: 29/11/2019 - 16:31
Giấy triệu tập số 08/GTT-HĐTD ngày 29/11/2019
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 huyện Tiên Lãng triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 để thực hiện việc kiểm tra, sát hạch
Thời gian: 29/11/2019 - 16:28
Giấy triệu tập số 08/GTT-HĐTD, ngày 29/11/2019
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 huyện Tiên Lãng triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 đến để thực hiện việc kiểm tra, sát hạch
Thời gian: 29/11/2019 - 16:21
Giấy triệu tập số 07/GTT-HĐTD ngày 29/11/2019
Thông báo Định hướng nội dung kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức giáo viên tiểu học huyện Tiên Lãng năm 2019
Thời gian: 28/11/2019 - 15:28
Thông báo số 06/TB-HĐTD ngày 19/11/2019
Thông báo Định hướng nội dung kiểm tra, sát hạch viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên năm 2019
Thời gian: 28/11/2019 - 15:27
Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 19/11/2019
Thông báo Định hướng nội dung kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Tiên Lãng năm 2019
Thời gian: 28/11/2019 - 15:25
Thông báo số 04/TB-HĐTD ngày 19/11/2019
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng năm 2019
Thời gian: 27/11/2019 - 14:11
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng năm 2019
Lịch công tác tuần 48 của UBND huyện
Thời gian: 26/11/2019 - 16:22
Lịch công tác tuần 48 của UBND huyện
Chuyển trang    
Trang số:  1/106
Số bản ghi trên trang:

Tin mới
Tăng mức quà tặng người có công dịp Tết Canh Tý 2020
Tiên Lãng: Biểu dương người tốt, việc tốt đồng bào công giáo giai đoạn 2015-2020
Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh các trường THPT trên địa bàn huyện Tiên Lãng năm học 2019-2020
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện
Tích cực đôn đốc công dân lên khám tuyển đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao
Làng Kim Đới 3 xã Tiên Thanh đón bằng công nhận làng văn hóa
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 huyện Tiên Lãng triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 để thực hiện việc kiểm tra, sát hạch
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 huyện Tiên Lãng triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 để thực hiện việc kiểm tra, sát hạch
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 huyện Tiên Lãng triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 đến để thực hiện việc kiểm tra, sát hạch
Thông báo Định hướng nội dung kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức giáo viên tiểu học huyện Tiên Lãng năm 2019
Thông báo Định hướng nội dung kiểm tra, sát hạch viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên năm 2019
Thông báo Định hướng nội dung kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Tiên Lãng năm 2019
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng