Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259507
Khách trực tuyến : 8829
Thành viên trực tuyến : 12
 
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa Thể thao cấp huyện năm 2018
Thời gian: 27/09/2018 - 11:06
Thủ tục hành chính các lĩnh vực cấp xã năm 2018
Thời gian: 27/09/2018 - 10:52
Chi tiết thủ tục hành chính 11 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hải phòng theo quyết định đã công bố năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban ...
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian: 18/09/2018 - 16:34
danh mục KHĐT thẩm quyền huyện.doc
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng
Thời gian: 18/09/2018 - 16:33
Bo thu tuc hanh chinh linh vuc Xay dung.doc
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông Vận tải đã được chuẩn hóa
Thời gian: 17/09/2018 - 15:06
di-781-QD-CT.signed.pdf
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra đã được chuẩn hóa
Thời gian: 24/07/2018 - 17:30
20072018144207_Danh muc thu tuc hanh chinh linh vuc thanh tra tren dia ban huyen.pdf
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện
Thời gian: 24/07/2018 - 17:24
19072018141500_cap huyen- BVCSTE.doc
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế cấp huyện năm 2018
Thời gian: 20/06/2018 - 14:56
di-1268-QD-CT.signed.pdf
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 20/06/2018 - 14:50
di-1105-QD-CT.signed.pdf
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ năm 2018
Thời gian: 29/05/2018 - 15:13
29052018105757_Danh muc TTHC cap huyen.doc
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: