Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 211387
Khách trực tuyến : 4752
Thành viên trực tuyến : 5
 
Hội nghị xét duyệt đề nghị xã đạt chuẩn Nông thôn mới
Thời gian: 22/11/2018 - 16:58
Công bố 03 xã Thanh Lương, Hưng Nhân, Liên Am đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
Thời gian: 19/11/2018 - 10:57
Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo năm 2018
Thời gian: 19/11/2018 - 10:56
Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo năm 2018
Thời gian: 19/11/2018 - 10:55
Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo năm 2018
Thời gian: 19/11/2018 - 10:47
Quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017 (đợt 2)
Thời gian: 16/01/2018 - 09:20
Vĩnh Bảo: Phấn đấu xây dựng nông thôn mới bền vững
Thời gian: 26/09/2017 - 07:58
Huyện Vĩnh Bảo phấn đấu thêm 05 xã đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới trong năm 2015
Thời gian: 19/05/2015 - 09:38
Kế hoạch trong thời gian tới về xây dựng đường giao thông nội đồng, giao thông thôn xóm thực hiện chương trình hỗ trợ xi măng của thành phố năm 2015
Thời gian: 11/05/2015 - 16:45
Tình hình, tiến độ thực hiện đường giao thông nội đồng, giao thông thôn xóm thực hiện chương trình hỗ trợ xi măng của thành phố từ đầu năm 2015 đến nay
Thời gian: 11/05/2015 - 16:43
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:

 


Tin mới
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ tại xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo
Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng năm 2020
Kế hoạch phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo đến 2025, định hướng đến năm 2030
Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ 2020 của HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Báo cáo kết quả thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, hưởng ứng tuần lễ quốc gia không thuốc lá và ngày thế giới không thuốc lá 2019
Báo cáo kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2019, kế hoạch 2020
Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ, giải pháp 2020
Nghị quyết về thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2020
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (2017-2019)
Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện năm 2020
TTHC lĩnh vực Y tế
TTHC lĩnh vực Xây dựng