Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 124096
Khách trực tuyến : 6149
Thành viên trực tuyến : 4
 
Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
Thời gian: 15/11/2019 - 14:01
Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em là vấn đề mang tính toàn cầu, xảy ra ở mọi quốc gia, mọi tầng lớp xã hội, trong đó có Việt Nam. Các ...
Triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn thành phố
Thời gian: 15/11/2019 - 08:03
Với mục đích nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em tại các xã thuộc khu vực miền núi thông qua khám chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu ...
Cung cấp tài liệu tuyên truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
Thời gian: 15/11/2019 - 07:31
Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã
Thời gian: 13/11/2019 - 16:30
Ngày 15/7/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2805/LĐTBXH-TE về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp xã.
Thành phố Hải Phòng thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ em năm 2019
Thời gian: 13/11/2019 - 16:02
Thành phốHải Phòng với15đơn vị hành chính cấp huyện(07 quận, 08 huyện)và223đơn vị hành chính cấpxã; dân số thành phố trên02 triệu người.Số trẻ em dưới 16 tuổi ...
Tăng cường nâng cao nhận thức về HIV/AIDS và Phòng, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
Thời gian: 07/11/2019 - 11:54
Trong tháng 10/2019, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã tổ chức 04 cuộc tuyên truyền về HIV/AIDS, phòng, chống kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho hơn ...
Tập huấn nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em
Thời gian: 05/11/2019 - 14:01
Nhằm trang bị cho cán bộ cung cấp dịch vụ về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, người làm công tác trẻ em các cấp, cộng tác viên phụ trách công tác trẻ em trên địa ...
Công văn hướng dẫn và Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 và Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.
Thời gian: 04/11/2019 - 07:34
Nguồn gốc Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới
Thời gian: 01/11/2019 - 17:53
Nguồn gốc Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới
Kế hoạch về tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2019
Thời gian: 03/10/2019 - 11:42
Chuyển trang    
Trang số:  1/5
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Công văn hướng dẫn và Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 và Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.
Nguồn gốc Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới
Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người có công năm 2019
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng năm 2019
Kế hoạch về Phòng, chống thiên tai của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019.
Công văn số 668/TCGDNN-ĐTCQ ngày 26/4/2019 của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
8 giờ: sáng ngày 16/7/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập Diễn đàn trẻ em thành phố năm 2019 với Chủ đề "Trẻ em với các vấn đề về trẻ em".
8 giờ 30 phút ngày 11/6/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức họp với các cơ quan liên quan về thu thập, xử lý số liệu theo bộ chỉ số quan hệ lao động và tiền lương trên địa bàn thành phố
Xin ý kiến các sở, ban, ngành, đơn vị về nghiên cứu, góp ý dự thảo Dự án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành phố.
Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân năm 2018.
Thông báo đăng ký về đặt hàng đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019
Sáng ngày 03/5/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn Diễn đàn trẻ em năm 2019.
Kế hoạch tổ chức cho người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2019 theo Chương trình EPS.
Sáng ngày 24/4/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời.
Sáng ngày 26/4/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về chăm sóc trẻ em khuyết tật tại huyện Vĩnh Bảo.