Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 124096
Khách trực tuyến : 1744
Thành viên trực tuyến : 2
 
Mẫu phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp
Thời gian: 11/01/2017 - 07:36
Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Thời gian: 04/10/2016 - 08:02
Quyết định số 1933/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành ...