Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 124096
Khách trực tuyến : 1118
Thành viên trực tuyến : 1
 
Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc tặng Bằng khen cho 03 cá nhân thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trước khi nghỉ hưu theo chế độ.
Thời gian: 27/11/2019 - 17:13
Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc tặng bằng khen cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có thành tích xuất sắc, nhân dịp sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương khóa XI "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội".
Thời gian: 27/11/2019 - 17:06
Kế hoạch về hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thời gian: 03/10/2019 - 11:33
Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tặng Cờ thi đua danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và Bằng khen
Thời gian: 10/04/2019 - 14:23
Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tặng Cờ thi đua danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và Bằng khen
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tặng Bằng khen.
Thời gian: 10/04/2019 - 14:22
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tặng Bằng khen.
Quyết định của Giám đốc Sở về việc tặng Giấy khen năm 2018.
Thời gian: 10/04/2019 - 14:15
Quyết định của Giám đốc Sở về việc tặng Giấy khen năm 2018.
Quyết định của Giám đốc Sở về việc tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018.
Thời gian: 10/04/2019 - 14:13
Quyết định của Giám đốc Sở về việc tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018.
Quyết định của Giám đốc Sở về việc tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2018.
Thời gian: 10/04/2019 - 14:12
Quyết định của Giám đốc Sở về việc tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2018.
Quyết định của Giám đốc Sở về việc tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018.
Thời gian: 10/04/2019 - 14:11
Quyết định của Giám đốc Sở về việc tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018.Tin mới
Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội năm 2019
Công tác trao tặng quà của thành phố đến đối tượng chính sách người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần năm 2019
Văn bản đề nghị phối hợp tuyên truyền và tham gia cuộc thi về bình đẳng giới.
Công văn về việc tuyên truyền, tham gia Cuộc thi Viết "tôi chọn nghề" và Cuộc thi Video clip "Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành-Vững khởi nghiệp, sáng tương lai
Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tìm kiếm sáng kiến nhằm chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
Công văn hướng dẫn và Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 và Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.
Nguồn gốc Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới
Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người có công năm 2019
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng năm 2019
Kế hoạch về Phòng, chống thiên tai của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019.
Công văn số 668/TCGDNN-ĐTCQ ngày 26/4/2019 của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
8 giờ: sáng ngày 16/7/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập Diễn đàn trẻ em thành phố năm 2019 với Chủ đề "Trẻ em với các vấn đề về trẻ em".