Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 124096
Khách trực tuyến : 1108
Thành viên trực tuyến : 1
 
Nâng cao hiệu quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Thời gian: 27/11/2019 - 07:33
Sau gần 3 năm triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg (Quyết định 45) về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích, quá trình xử ...
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (30 thủ tục).
Thời gian: 31/07/2019 - 11:33
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (87 thủ tục).
Thời gian: 31/07/2019 - 11:30
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện (26 thủ tục).
Thời gian: 31/07/2019 - 11:29
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (18 thủ tục).
Thời gian: 31/07/2019 - 11:27
Danh mục thủ tục hành chính cập nhật mới sau sửa đổi, bổ sung.
Thời gian: 31/07/2019 - 11:15
Nội dung Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (30 thủ tục hành chính).
Thời gian: 17/04/2019 - 09:56
Nội dung Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (30 thủ tục hành chính).
Nội dung Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã (20 thủ tục hành chính).
Thời gian: 14/04/2019 - 00:26
Nội dung Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã (20 thủ tục hành chính).
Nội dung Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện (26 thủ tục hành chính).
Thời gian: 14/04/2019 - 00:16
Nội dung Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện (26 thủ tục hành chính).
Nội dung Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (91 thủ tục hành chính).
Thời gian: 13/04/2019 - 23:58
Nội dung Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (91 thủ tục hành chính).
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội năm 2019
Công tác trao tặng quà của thành phố đến đối tượng chính sách người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần năm 2019
Văn bản đề nghị phối hợp tuyên truyền và tham gia cuộc thi về bình đẳng giới.
Công văn về việc tuyên truyền, tham gia Cuộc thi Viết "tôi chọn nghề" và Cuộc thi Video clip "Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành-Vững khởi nghiệp, sáng tương lai
Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tìm kiếm sáng kiến nhằm chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
Công văn hướng dẫn và Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 và Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.
Nguồn gốc Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới
Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người có công năm 2019
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng năm 2019
Kế hoạch về Phòng, chống thiên tai của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019.
Công văn số 668/TCGDNN-ĐTCQ ngày 26/4/2019 của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
8 giờ: sáng ngày 16/7/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập Diễn đàn trẻ em thành phố năm 2019 với Chủ đề "Trẻ em với các vấn đề về trẻ em".