Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 155381
Khách trực tuyến : 1155
Thành viên trực tuyến : 0
 
Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa IX
Thời gian: 11/06/2018 - 14:48
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân phường Quán Toan khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Thời gian: 05/01/2018 - 15:18
Nghị quyết về công tác quản lý và phát triển đô thị phường Quán Toan đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Thời gian: 28/12/2017 - 08:25
Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017. Chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018
Thời gian: 28/12/2017 - 08:18
Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017
Thời gian: 05/07/2017 - 16:45
Kết quả kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân phường Quán Toan khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Thời gian: 05/07/2017 - 16:40
Chương trình kỳ họp thứ năm của HĐND phường khóa IX
Thời gian: 13/06/2017 - 16:52
Chuẩn bị kỳ họp thứ 5 HĐND phường khoá IX
Thời gian: 13/06/2017 - 16:47
Thông báo kết quả kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân phường Quán Toan khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Thời gian: 09/01/2017 - 16:31
Kết quả kỳ họp thứ ba (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân phường Quán Toan khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Thời gian: 15/11/2016 - 10:04
Thực hiện sự chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận Hồng Bàng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cán bộ.
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: