Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 155380
Khách trực tuyến : 2708
Thành viên trực tuyến : 5
 
Thủ tục hành chính tại phường Quán Toan theo các quyết định của UBND thành phố về các lĩnh vực trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018
Thời gian: 27/07/2018 - 16:28
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG QUÁN TOAN NĂM 2018
Thời gian: 27/07/2018 - 16:21
Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố Đống Hương
Thời gian: 27/07/2018 - 16:01
Thực hiện quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch thu hồi đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá quyền sử dụng đất vào mục ...