Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 155380
Khách trực tuyến : 1001
Thành viên trực tuyến : 0
 
Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố Đống Hương
Thời gian: 27/07/2018 - 16:01
Thực hiện quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch thu hồi đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá quyền sử dụng đất vào mục ...