Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 155380
Khách trực tuyến : 2177
Thành viên trực tuyến : 5
 
Hội nghị bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố tổ Đường 5/3 - phường Quán Toan
Thời gian: 19/08/2014 - 16:57
Thực hiện Nghị quyết liên tịch số: 09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 16, Điều 22 ...
Hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2014 - 2017
Thời gian: 29/07/2014 - 14:18
Thực hiện kế hoạch số 109/KH - UBND Ngày 08/7/2014 của UBND quận Hồng Bàng về việc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2014 - 2017. Chiều 23/7/2014, UBND phường Quán Toan tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch ...
Hội nghị công bố quyết định miễn nhiệm và chỉ định tổ trưởng lâm thời tổ dân phố A5-A6
Thời gian: 30/08/2013 - 10:54
Thực hiện chương trình công tác năm 2013, được sự nhất trí của Đảng ủy, sáng 30/8/2013 UBND phường tổ chức hội nghị công bố Quyết định miễn nhiệm và chỉ định tổ trưởng lâm thời tổ ...
Hội nghị công bố quyết định miễn nhiệm và chỉ định tổ trưởng lâm thời tổ dân phố Quán Toan 1
Thời gian: 07/06/2013 - 15:16
Thực hiện chương trình công tác năm 2013, được sự nhất trí của Đảng ủy sáng 07/6/2013 UBND phường tổ chức hội nghị công bố Quyết định miễn nhiệm và chỉ định tổ trưởng lâm thời tổ ...
Hội nghị công bố quyết định chỉ định tổ trưởng tổ dân phố
Thời gian: 08/01/2013 - 10:22
Thực hiện chương trình công tác năm 2013, được sự nhất trí của Đảng ủy chiều 02/01/2013 UBND phường tổ chức hội nghị công bố Quyết định chỉ định tổ trưởng tổ dân phố Hải Triều 1 và tổ dân ...
Quyết định công nhận tổ trưởng 20 tổ dân phố nhiệm kỳ 2010-2013
Thời gian: 11/12/2010 - 10:34
Quyết định công nhận tổ trưởng 20 tổ dân phố nhiệm kỳ 2010-2013
Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2010-2013 trên địa bàn phường Quán Toan
Thời gian: 22/03/2010 - 01:19
Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2010-2013 trên địa bàn phường Quán Toan
Quyết định thành phần tham gia bầu cử Tổ trưởng các Tổ dân phố phường Quán Toan
Thời gian: 22/03/2010 - 01:16
Quyết định thành phần tham gia bầu cử Tổ trưởng các Tổ dân phố phường Quán Toan
Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2010 – 2013 trên địa bàn phường Quán Toan
Thời gian: 22/03/2010 - 01:15
Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2010 – 2013 trên địa bàn phường Quán Toan