Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 155380
Khách trực tuyến : 2635
Thành viên trực tuyến : 5
 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH-ANQP năm 2017. Phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Thời gian: 13/12/2017 - 10:24
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH – QPAN 6 tháng đầu năm 2017.
Thời gian: 13/06/2017 - 17:08
Thực hiện Chương trình công tác thực hiện chủ đề năm 2017“Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử”của quận và phường; Nghị quyết Đảng ủy, HĐND phường về phương hướng nhiệm ...
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 3 tháng đầu năm 2017
Thời gian: 16/03/2017 - 17:05
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH – QPAN 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016
Thời gian: 01/07/2016 - 15:44
Thực hiện Chương trình công tác thực hiện chủ đề năm 2016 “Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử” của quận và phường; Nghị quyết Đảng ủy phường về phương hướng nhiệm ...
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I/2016, phương hướng nhiệm vụ quý II/ 2016
Thời gian: 15/03/2016 - 16:41
Chỉ đạo HTX tu bổ, nạo vét các hệ thống mương nội đồng để chuẩn bị phục vụ tưới tiêu, sản xuất; động viên nhân dân cấy hết diện tích lúa vụ Chiêm. Chăm sóc phòng ...
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2015
Thời gian: 31/12/2015 - 14:45
Chỉ đạo HTX tuyên truyền cho nông dân nạo vét khoảng 400m mương, máng nội đồng, sửa chữa hệ thống máy bơm chuẩn bị phục vụ tưới tiêu, sản xuất, chăm sóc, phòng trừ sâu ...
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng năm 2015
Thời gian: 30/09/2015 - 08:52
Bám sát các Nghị quyết của Quận ủy, UBND quận, Nghị quyết của Đảng ủy phường, UBND phường đã tập trung chỉ đạo thực hiện những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh ...
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2015.
Thời gian: 18/06/2015 - 16:47
Chỉ đạo HTX tuyên truyền cho nông dân cấy hết diện tích 16,5ha lúa vụ Đông xuân, nạo vét khoảng 200m mương, máng nội đồng, sửa chữa hệ thống máy bơm chuẩn bị phục vụ tưới ...
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I/2015
Thời gian: 23/03/2015 - 15:44
Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các trà mạ. Tu bổ, nạo vét các hệ thống mương nội đồng để chuẩn bị phục vụ tưới tiêu, sản xuất. Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh cho ...
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng phường Quán Toan năm 2014.
Thời gian: 05/01/2015 - 16:40
Năm 2014, thực hiện chủ đề năm của quận và phường “Đô thị - Kỷ cương - Hiệu quả”
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang: