Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 155381
Khách trực tuyến : 1226
Thành viên trực tuyến : 0
 
Luật tổ chức chính quyền địa phương
Thời gian: 30/08/2016 - 16:02
Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ phường Quán Toan lần thứ XII, nhiệm kỳ năm 2015-2020.
Thời gian: 20/05/2015 - 15:51
Danh sách ủy viên UBND phường Quán Toan
Thời gian: 06/05/2014 - 15:14
Sơ đồ tổ chức Bộ máy UBMTTQ phường Quán Toan
Thời gian: 20/01/2010 - 16:21
Sơ đồ tổ chức Bộ máy UBMTTQ phường Quán Toan
Sơ đồ bộ máy tổ chức Đảng ủy phường Quán Toan
Thời gian: 20/01/2010 - 16:10
Sơ đồ bộ máy tổ chức Đảng ủy phường Quán Toan
Sơ đồ tổ chức UBND phường Quán Toan
Thời gian: 20/01/2010 - 16:00
Sơ đồ tổ chức UBND phường Quán Toan
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy UBND
Thời gian: 20/12/2009 - 17:38
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy UBND (thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân HĐND huyện, quận, phường trich Nghị quyết số725/2009/UBTVQH12 ngày 16 ...
Chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy đảng uỷ
Thời gian: 20/12/2009 - 16:31
Chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy đảng uỷ
Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thời gian: 20/12/2009 - 15:58
Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam