Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 155380
Khách trực tuyến : 2597
Thành viên trực tuyến : 5
 
Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ phường Quán Toan lần thứ XII, nhiệm kỳ năm 2015-2020.
Thời gian: 20/05/2015 - 15:51
Sơ đồ bộ máy tổ chức Đảng ủy phường Quán Toan
Thời gian: 20/01/2010 - 16:10
Sơ đồ bộ máy tổ chức Đảng ủy phường Quán Toan
Chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy đảng uỷ
Thời gian: 20/12/2009 - 16:31
Chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy đảng uỷ