Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 155380
Khách trực tuyến : 774
Thành viên trực tuyến : 0
 
Luật tổ chức chính quyền địa phương
Thời gian: 30/08/2016 - 16:02
Danh sách ủy viên UBND phường Quán Toan
Thời gian: 06/05/2014 - 15:14
Sơ đồ tổ chức UBND phường Quán Toan
Thời gian: 20/01/2010 - 16:00
Sơ đồ tổ chức UBND phường Quán Toan
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy UBND
Thời gian: 20/12/2009 - 17:38
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy UBND (thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân HĐND huyện, quận, phường trich Nghị quyết số725/2009/UBTVQH12 ngày 16 ...